DISC är analysverktyg för individ eller grupp, för att lära känna sig själv och
andra, för att förstå både sitt eget och andras beteende.
DISC är ett bra verktyg vid exempelvis

* Rekrytering
* Gruppanalys och teambuilding
* Utveckling av sälj
* Personlig utveckling
* Ledningsgruppsutveckling
* Kick off
* Konflikthantering

 

Varje analys är individuell och återkopplas alltid personligen. Vid gruppaktiviteter delges alltid alla deltagare sin personliga analys, med individuell återkoppling som tillval.