Exempel på föreläsningar som iNSE erbjuder

 

• Tydlighet i organisation och ledarskap – varför leder det till ett bättre medarbetarskap?
Att kommunicera vem som gör vad och vart verksamheten är på väg är inte alltid självklart eller enkelt, men ovärderligt för att nå resultat.

 

Den röda tråden – Gör rätt från början, det tjänar både du och företaget på
Att veta vad och vart man vill med sin verksamhet är viktigt. Ännu viktigare är det att kommunicera det till de man arbetar med.

 

Att bli med personal – Vad innebär det att växa och bli fler?
Vikten av en tydlig struktur redan från början. Vilka fallgropar finns det och vad kan man göra för att undvika dessa?

 

Svåra samtal – kan bli lite lättare med rätt verktyg.
Hur gör vi när en medarbetare beter sig konstigt, har alkoholproblem eller andra problem som påverkar arbete och kollegor? En kort vägledning till ett professionellt samtal som ska ge resultat.

 

Lön som ett chefsverktyg
En bra struktur kring lönesättning underlättar för alla. Det finns ett värde i att tydliggöra och kommuniceras vad som värderas när lönen ska sättas. Ska alla alltid ha en lika stor del av kakan? Nästan aldrig, men då bör man också vara tydlig med varför och på vilka grunder.

 

Att rekrytera och anställa – Roligt eller oroligt?
Varje rekrytering är viktig. Varje pusselbit ska passa oavsett om vi lägger ett pussel med tio eller tusen bitar. Viktiga steg från start till slut för att undvika vad som kan bli en väldigt kostsam miss.

 

Chef – något för alla?
Att tänka på när man går in i eller redan befinner sig i en chefsroll med medarbetaransvar. Ha modet att vara chef och se fördelarna med ett tydligt chefskap