Föreläsningar

Föreläsning för chefer & ledare

Som chef med medarbetaransvar är det viktigt att ha en övergripande kunskap kopplat till rollen. Med rätt kunskap och verktyg blir man oundvikligen tryggare, tydligare och bättre i sitt ledaskap, och självklart mer uppskattad.

Bland utbildningarna finns det olika koncept att välja mellan och ni kan se fram emot en inspirerande stund med handfasta råd, en hel del insikt och en och annan ögonöppnare.

Kontakt

Föreläsningar

Ibland kan det vara utmanande att var chef och ledare för visst borde väl alla medarbetare och kollegor förstå vad jag menar. Jag säger samma sak om och om igen, men ändå ingen skillnad.

Vad är det som gör att jag inte når fram eller får till det resultat jag önskar?

Att göra sig stor genom att göra andra små, att växa genom att förminska, att vara smart genom att fördumma. Listan kan göras lång och ibland kan det vara lätt att missa vad vi har rakt framför ögonen. Ibland an det vara svårt att inse vem vi har att göra med.

Att vara en bra chef utan att vara ledare är omöjligt. Inte alltför sällan görs det skiljetecken mellan chef och ledare. När vi byter ut det mot ett lika med-tecken istället blir det väldigt mycket tydligare hur vi kan nå framgång som chef. Och ledare.

Rak och tydlig men ändå tillgänglig och nyanserad. Det kanske inte alltid är så lätt att vara allt på en gång. Ett stort område i litet format.

En kort, sammanfattande föreläsning med några handfasta punkter att hålla fast vid. Konkreta handlingar som bidrar till bra ledarskap.

Fler tjänster

Företagsutveckling

En tydlig och väl genomarbetad värdegrund skapar en bra grund för företagets fortsatta utveckling. Låt INSE vara behjälplig i hela värdegrundsarbetet, med att ta fram värderingar, implementering genom olika värdeskapande aktiviteter samt verktyg för ett fortsatt arbete där den nya, eller redan befintliga värdegrunden får en självklar plats i det dagliga arbetet.

Läs mer

Utbildningar

Att genomföra företagsanpassade utbildningsinsatser för ledningsgruppen eller samtliga chefer på företaget ger en bra, gemensam plattform att arbeta vidare från.

Läs mer