Företagsutveckling

En bra grund för företagets fortsatta utveckling

En tydlig och väl genomarbetad värdegrund skapar en bra grund för företagets fortsatta utveckling. Låt INSE vara behjälplig i hela värdegrundsarbetet, med att ta fram värderingar, implementering genom olika värdeskapande aktiviteter samt verktyg för ett fortsatt arbete där den nya, eller redan befintliga värdegrunden får en självklar plats i det dagliga arbetet.

Varje verksamhet har sina behov, varje chef och ledare står inför sina specifika utmaningar. Det kan handla om allt från att sätta en tydlig struktur för hur organisationen ska se ut till ett problem koncentrerat till en enskild medarbetare. Vi bokar in en timme där dina behov står i fokus. Kommer vi fram till att det INSE erbjuder är rätt för dig påbörjar vi arbetat anpassat efter situation och behov.

Områden där INSE kan vara en resurs: Ledarskap, Chefskap, Organisationsstruktur, Svåra samtal, Konflikter, Gruppdynamik, Omorganisering, Rekrytering, Djupintervju/bedömning, Rutiner kring medarbetare t ex medarbetarsamtal, personalhandbok, policys, rehabilitering, lön, Coaching vid t ex förändringsarbete, Mentor mm

Tar fram material där det är av behov och utbildar både chefer och personal.

Fler tjänster

Föreläsningar

Som chef med medarbetaransvar är det viktigt att ha en övergripande kunskap kopplat till rollen. Med rätt kunskap och verktyg blir man oundvikligen tryggare, tydligare och bättre i sitt ledaskap, och självklart mer uppskattad.

Läs mer

Utbildningar

Att genomföra företagsanpassade utbildningsinsatser för ledningsgruppen eller samtliga chefer på företaget ger en bra, gemensam plattform att arbeta vidare från.

Läs mer