Rådgivning | handledning

 

Varje verksamhet har sina behov, varje chef och ledare står inför sina specifika utmaningar. Det kan handla om allt från att sätta en tydlig struktur för hur organisationen ska se ut till ett problem koncentrerat till en enskild medarbetare. Vi bokar in en timme där dina behov står i fokus. Kommer vi fram till att det iNSE erbjuder är rätt för dig påbörjar vi arbetat anpassat efter situation och behov.

 

Områden där iNSE kan erbjuda stöd: Ledarskap, Chefskap, Organisationsstruktur, Svåra samtal, Konflikter, Gruppdynamik, Omorganisering, Rekrytering, Djupintervju/bedömning, Rutiner kring medarbetare t ex medarbetarsamtal, personalhandbok, policys, rehabilitering, lön, Coaching vid t ex förändringsarbete, Mentor mm

Tar fram material där det är av behov och utbildar både chefer och personal.