iNSE ägs och drivs av mig, Ylva Schnorrenberger, Organisationskonsult och Utbildare.
Jag har en lång erfarenhet inom både Personal- och ledningsarbete, från både industri och tjänstesektor. Välkommen att läsa mer om min bakgrund på Linkedin.

Med engagemang, kompetens och erfarenhet erbjuder jag enkla, bra och konkreta verktyg inom ledarskap, organisation och personal.

Jag håller utbildningar, föreläsningar och workshops, både skräddarsydda och efter färdiga koncept. Jag erbjuder arbete med värdegrund, tillväxt och kartläggning av verksamheten  samt  mentorskap och vägledning till den nya chefen.

För att hitta en bättre struktur för verksamheten, lösa ett specifikt medarbetarproblem eller kanske för en ren kompetenshöjning kommer iNSE in som en bra samarbetspartner. Jag utför även rekryteringar.

 

Kunskap ger styrka!

iNSE erbjuder support och utbildning inom framförallt chefskap och ledarskap för att bidra till starkare, tryggare och bättre chefer.

Kunskap ger styrka. Det är viktigt att känna sig trygg i mötet med sina medarbetare oavsett situation och att dessutom ha en förståelse för att både individ och händelse kan kräva olika hantering.

Att veta vad som krävs i din yrkesroll gör att du känner dig tryggare. Det ger handlingskraft och gör dig bättre på att både prestera och ta beslut. Med rätt kunskap blir du en tydligare och mer uppskattad chef och ledare.

Kompetenta och bra ledare, nöjda medarbetare och tydliga värdegrunder är viktiga komponenter för en framgångsrik verksamhet.

Jag erbjuder konkreta verktyg till framförallt chefer men även medarbetare för ökad kunskap och fortsatt utveckling.

iNSE omvandlar teori till praktik och verklighet