Uttalande från uppskattade uppdragsgivare

Henrik Bergqvist, VD QSI

”Under de senaste åren har jag anlitat Ylva och Inse vid ett flertal olika tillfällen i olika konstellationer och roller. Allt från delar av ett omställningsprojekt i Bromöllabolagen, där vi erbjöd ett stort  antal arbetslösa i Bromölla kommun en möjlighet till en fastighetsskötselutbildning följt av en fast anställning (ett projekt som vi sedermera fick pris av Fastigo som Sveriges bästa integrations projekt), till att jobba med att sätta tydliga roll- och arbetsbeskrivningar för att inkluderas i ett större projekt om hur vi ska möta framtiden i en utvecklingsresa som företaget står inför. Det som är lika i de helt vitt skilda projekten är Ylvas förmåga att leverera värden, inte enbart i form av ett stöd i beslutsprocessen utan verkligen underlag som jag har kunna använda mig av rakt av. Förmågan att sätta sig in i utmaningen och våga utmana och ifrågasätta redan långt gångna planer för att säkerställa den bästa leveransen är en egenskap som jag verkligen uppskattar i våra samarbeten. Att hela tiden prestigelöst och modigt kunna fokusera på resultatet och leverera, oftast mer än, enligt överenskommelse är något återkommande i de samarbeten vi har haft. Ylva har helt enkelt haft riktigt positiv inverkan på de projekt vi har jobbat i tillsammans och jag är säker på att vi även framöver kommer att skapa mycket nytta i kommande projekt.”

Besök hemsida

Stefan Svensson, Bolagschef StaketLarm Sverige AB

”Jag har känt Ylva ganska länge, vi kom ikontakt med varandra genom BNI i Kristianstad där TransNaval var medlem under några år.

Ylva var en tongivande person inom BNI där hon direkt gav ett förtroendegivande intryck och som jag kände att jag vill lära känna närmare. Det som kännetecknar Ylva som jag uppskattar mest är hennes raka sätt att kommunicera. Man märker direkt att Ylva har många års erfarenhet från ledande positioner inom företagsvärlden.

När jag först träffade Ylva för 5-6 år sedan var mitt företag inne i en expansiv period. Jag tror vi var ca 10-12 medarbetare vid den tidpunkten. Ylva har varit med på min resa med TransNaval fram till för 1 år sedan då jag sålde mitt företag. Då var både antalet medarbetar dubbelt så många och omsättningen i företaget dubblerats 2 gånger. Ylva har varit ett fantastiskt bollplank i många frågor. Hon har hjälpt till med att avsluta anställningar på ett korrekt sätt och hon har varit med i rekryteringsprocessen för nyanställningar.

Ylva har vid flera tillfällen varit inne som konsult i företaget för att leda personalaktiviteter med mål att förbättra organisationen. Med engagemang och inlevelse får hon personalen att öppna sig på ett annat sätt än om det vore jag som ledde aktiviteterna. Dessa aktiviteter har varit värdefulla för personalen och har lett till ett mer framgångsrikt företag.

När vi skulle starta upp ledningsgruppen i företaget var det en självklarhet att involvera Ylva. Att ha en utomstående person som tittar på företaget med lite andra ögon är oerhört givande. Ylva kom med tips och idéer hur vi skulle arbeta och med vilken typ av frågor vi skulle jobba med. Det är oerhört lätt att man blir hemmablind och fokuserar på fel saker i en ledningsgrupp.

Jag har värdesatt mycket att ha en person på utsidan av företaget som jag kunna anförtro mig till. Hon har en väldigt bra förmåga att lyssna till de utmaningar man står inför som chef och ledare och kommer alltid med många bra tips och förslag på lösningar efter en stunds bollande fram och tillbaka.

Ylva har varit lite som en mentor för mig de senaste åren. Är det något jag har lärt mig från 20 år som företagare så är det vikten av att omge sig av rätt människor och att våga lyssna och lita på dem, Ylva är en av dessa människor.”

Lars Larsson, VD Hemrex AB

”Hemrex har jobbat med Ylva och INSE i olika projekt och utbildningar sedan 2015. Vi har utbildat oss i arbetsmiljö fått hjälp med organisationen samt fått stöttning i vår resa framåt. 2018 hade Ylva ett större uppdrag med att affärsutveckla Hemrex där slutstationen var ett etablerat kontor i Kristianstad. Här var uppdraget väldigt brett från att leta lokal till att rekrytera personal och jobba med marknadsföring. Ylva är en ”doer” och får saker att hända och ställer krav på beställaren av hennes tjänster vilket vi på Hemrex uppskattar då vi alltid tagit steg framåt vid våra möten.

Kan varmt rekommendera ett samarbete med Ylva och INSE”

Besök hemsida

Fler exempel på uppskattade uppdragsgivare

Sparbanken Syd, Coop, Knauf, Kristianstad Österlen Airport, Alde, Svenska Solskyddsförbundet, Sydkustens Eltjänst, Gärds Härads Bygg och Montage, Bromöllabolagen, Teleservice, Bondens Skafferi, Kristianstad Kylservice och Tillväxt Syd.