Utbildning
Som chef med medarbetaransvar är det viktigt att ha en övergripande kunskap kopplat till rollen. Med rätt kunskap och verktyg blir man oundvikligen tryggare, tydligare och bättre i sitt ledaskap, och självklart mer uppskattad. Varje kurs varvar teori med övningsuppgifter, diskussioner och exempel från verkligheten. Aktivt deltagande bidrar till ett bra resultat.
iNSE erbjuder utbildningar dels i större paket, dels i kortare pass. Utbildningar erbjuds både skräddarsydda eller efter färdiga koncept enligt nedan.

 

Arbetsrätt – Vad behöver jag som chef veta? (1 – 1,5 dag)
Som chef med medarbetaransvar är det viktigt att ha en kännedom om vad som ligger till grund för hur jag får och bör agera. Utbildningen infattar ett längre pass kring Avslut av anställning. Relevant lagstiftning presenteras på ett enkelt och lättillgängligt sätt, varvat med övningar och exempel.

 

Det svåra samtalet – kan det bli lite lättare?  (1 dag)
I en roll där man på olika sätt ansvarar för andra människor är det nästan ofrånkomligt att ibland hamna i situationer som känns mindre bekväma. Det kan handla om en medarbetare som har personliga, privata problem som påverkar arbetat på olika sätt, om medarbetare som har alkohol- eller drogproblem eller något så banalt som att en medarbetare luktar så illa så att det påverkar kollegor eller kunder. Ett svårt samtal kan också vara medarbetarsamtalet, lönesamtalet eller ett läge där vi av någon anledning måste skilja medarbetaren från sin anställning. Att använda rätt teknik och rätt verktyg underlättar i att hålla samtalet professionellt för att nå resultat. Utbildningen varvas med övningar och exempel.

 

Rekryteringsprocessen samt Anställning och introduktion – Är det alltid bra att anställa grannen som är en ”himla bra person”?  (1/2 – 1 dag)
Rätt rekrytering bidrar till verksamheten och resultatet. Fel rekrytering kan innebära stora kostnader, både ekonomiska och för relationerna i verksamheten. Att kvalitetssäkra hela rekryteringsprocessen är en värdefull investering oavsett verksamhetens storlek.
När rekrytering väl är klar ska den nya medarbetaren självklart tas omhand på bästa sätt. En bra, strukturerad introduktion gör att medarbetaren snabbt kan komma igång och bidra till företagets resultat.

 

Medarbetarsamtal – Hur gör jag och varför?
Medarbetarsamtalet är en viktig del i löneprocessen som dessutom skapar en bra grund i samarbetet mellan chef och medarbetare. För att genomföra ett bra medarbetarsamtal är det viktigt att ha ett klart syfte (varför ska vi ha samtalet) och en bra struktur.
iNSE erbjuder utbildning till både chef och medarbetare, dessutom material helt anpassat efter verksamhet, önskemål och behov.
En perfekt uppstart för er som ännu inte arbetar med medarbetarsamtal, eller för er som vill göra ett omtag.

 

Paketutbildning Chefskap ( 2+2+1) dagar
För dig som är chef med medarbetare hittar du här utbildningen som ger en bra grund i ditt arbete. Målsättningen är att du ska se den röda tråden, och förstå vikten av att ha en kunskap i vad du måste och inte måste, vad du bör och inte bör göra.
Utbildningspaketet består av ett antal olika block bestående av ämnen som du som chef måste ha kunskap i för att vara trygg i de beslut du tar. Utbildningen varvas med övningar och mycket dialog. Deltagandet är aktivt och kopplat till din vardag på jobbet.
Efter avslutad utbildning tar du med dig både handfasta verktyg att använda i din dagliga verksamhet samt kunskap och förståelse för områden som Arbetsrätt och Svåra samtal. Det kommer att göra dig tydligare och starkare i din roll vilket troligtvis gör dig till en mer uppskattad och kompetent ledare.
Blocken som ingår i utbildningen: Arbetsrätt, Rekryteringsprocessen, Anställning och introduktion, Mitt företag, Medarbetarsamtal, Löneprocessen, Årsklockan, Det svåra samtalet samt Avslut av anställning. Ett antal av blocken kan brytas ut och hållas som kortare utbildningsinsatser.