Utbildningar för chefer & ledare

Skapar starkare, tryggare och bättre chefer.

Som chef med medarbetaransvar är det viktigt att ha en övergripande kunskap kopplat till rollen. Rätt kunskap och konkreta verktyg lägger oundvikligen grunden för tryggare, tydligare och bättre ledaskap. Detta bidrar i sin tur till ett gott medarbetarskap och ett bra resultat.

Att genomföra företagsanpassade utbildningsinsatser för ledningsgruppen eller samtliga chefer på företaget ger en bra, gemensam plattform att arbeta vidare från. Här använder vi befintliga koncept som vi skräddarsyr och bygger om för vad just ni behöver och vill ha.

En utbildning med INSE betyder aktivitet och engagemang. Varje kurs varvar teori med övningsuppgifter, diskussioner och exempel från verkligheten. Ett aktivt deltagande bidrar till ett bra resultat.

Låt oss fylla på verktygslådan på bästa sätt!
Läs mer om vilka utbildningar INSE erbjuder eller ta kontakt om du vill veta mer.

Utbildningar

För chefen med medarbetaransvar. Fyra dagar, teori varvat med praktiska övningar där chefskapet fylls på med fokus både inåt och utåt. Ger en stabil plattform att arbeta vidare från med konkreta och tydliga verktyg. Utbildningen kan med fördel företagsanpassas för att exempelvis genomföras med samtliga chefer i verksamheten.

Att nå förändring, förbättring eller förflyttning är inte alltid enkelt.

Att nå fram och skapa förståelse är inte alltid självklart. Ett samtal kopplat till arbetet är viktigt, ibland är det svårt för att det är känsligt, ibland är det tufft för att det kan vara svårt att förstå. Oavsett finns det olika tekniker och metoder att använda för att nå framgång i samtalet. Det svåra kan bli lättare.

Givetvis inkluderas det svåra samtalet som en del i utbildningen.

Hur den är av väsentlig betydelse för vår verksamhets resultat. En grundläggande introduktion i ämnet som med fördel kan efterföljas med mer fördjupade insatser i verksamheten.

Som chef behöver man absolut inte vara proffs på arbetsrätten men det är otroligt gynnsamt att ha en grundläggande kunskap och förståelse för vad man som arbetsgivarrepresentant har att förhålla sig till. Vi har en väldigt övergripande dag tillsammans där teori omvandlas till praktik. Det kan bli dyrt att göra fel och det är faktiskt inte så svårt att göra rätt.

Hur vi gör och hur vi mår påverkar hur det går. Att koppla ihop resultat med hur vi funkar på jobbet är egentligen en självklarhet. Vår företagskultur och värdegrund spelar stor roll. När vi mår bra presterar vi bra. När medarbetarna mår bra prestera de bra. Hur kan och ska vi som chefer och ledare arbeta med de här frågorna utan att det bara känns som ett tungt regelverk. Hur kan vi känna motivation kopplat till arbetsmiljö. Vi tittar både på måsten men även praktiska och faktiska saker man kan göra som ger märkbara resultat.

Ibland, även om man inte vill, så måste man gå skilda vägar med en eller fler medarbetare. Att göra fel här kan vara oerhört kostsamt. Det kan också ge en bild av en oseriös och okunnig arbetsgivare. Med kunskap inom det här området kan man ibland t o m undvika att hamna i komplicerade situationer för att man som chef att vetat hur man ska agera tidigt.

Att vara med personal och min roll som chef, vägen från att identifiera ett behov, rekrytera och sedan hantera. Med små insatser kan vi göra stora skillnader. Tydlighet i hur vi gör och vad vi förväntar oss ger ett bättre resultat. Att veta vad man ska tänka på exempelvis vid en rekrytering och anställning innebär att vägen till framgång blir både kortare och enklare (och med det lite roligare). Den egna funktionen, chef och ledare, vad är viktigt? Hur når jag fram med det jag vill, eller varför gör jag det inte?

Fler tjänster

Företagsutveckling

En tydlig och väl genomarbetad värdegrund skapar en bra grund för företagets fortsatta utveckling. Låt INSE vara behjälplig i hela värdegrundsarbetet, med att ta fram värderingar, implementering genom olika värdeskapande aktiviteter samt verktyg för ett fortsatt arbete där den nya, eller redan befintliga värdegrunden får en självklar plats i det dagliga arbetet.

Läs mer

Föreläsningar

Som chef med medarbetaransvar är det viktigt att ha en övergripande kunskap kopplat till rollen. Med rätt kunskap och verktyg blir man oundvikligen tryggare, tydligare och bättre i sitt ledaskap, och självklart mer uppskattad.

Läs mer