En tydlig och väl genomarbetad värdegrund skapar en bra grund för företagets fortsatta utveckling. Låt iNSE vara behjälplig i hela värdegrundsarbetet, med att ta fram värderingar, implementering genom olika värdeskapande aktiviteter samt verktyg för ett fortsatt arbete där den nya, eller redan befintliga värdegrunden får en självklar plats i det dagliga arbetet.