TJÄNSTER:

 • ORGANISATIONS- & LEDNINGSUTVECKLING

  Med fokus på det som fungerar och kunskap hur man hanterar det som inte fungerar bidrar iNSE med support och konkreta, handfasta verktyg för att hitta en bra och fungerande struktur som gör att både företag och ledarskap mår och fungerar bättre. Med rätt kunskap blir du en bättre, tydligare och mer uppskattad chef och ledare. Genom iNSE kan du få stöd anpassat efter var just du befinner dig.

 • DISC-Analys

  En beteendestilsanalys som används för att identifiera när likheter och olikheter har betydelse t.ex. vid grupputveckling, konflikthantering, rekrytering, personlig utveckling, ledarutveckling och säljutveckling. I situationer och vid tillfällen där kommunikationen är viktig är DISC-analysen ett bra verktyg. Läs mer >

 • VÄRDEGRUND OCH KULTUR

  Hur vill vi att det ska kännas att arbeta just hos oss? Vad gör oss unika? Vad står vi för och hur kan vi alla hitta en grund i företagets värderingar? Företagets kultur och värdegrund visar medarbetarna företagets själ och hjärta, ibland kan man behöva hjälp att hitta rätt och få verktyg för att få alla med sig på en värdefull resa. Låt iNSE stötta. Läs mer > 

 • HANDLEDNING och RÅDGIVNING

  iNSE arbetar med att hitta vägar till ett fungerande och målinriktat samarbete där alla tar sitt ansvar och kommunicerar med varandra för att arbeta i rätt riktning. En grupp eller individ som av olika anledningar inte fungerar påverkar alltid resultatet. Läs mer >

 • UTBILDNING

  Ibland kan man som chef med medarbetare ställas inför situationer som kan kännas olösbara. iNSE ger utbildning inom områden som ger en bra och nödvändig bas i din chefs- och ledarroll. Teorier omvandlas till praktik och verklighet. Läs mer >

 • FÖRELÄSNING

  Ta med inspiration tillbaka till din arbetsplats från ”Att bli med personal – Vad innebär det att växa och bli fler?”, ”Svåra samtal – kan bli lite lättare med rätt verktyg” eller varför inte en rolig stund där du lär dig att “Kommunicera med färger – utifrån DISC”. Läs mer >

Utbildningsdeltagare tycker: