Utvecklar din verksamhet, stärker ditt ledarskap

När INSE varit på plats märks skillnaden

INSE utmanar, driver på, lyfter och lockar fram ert företags förmågor. Ni kommer mötas av frågor som kräver att man tänker till. Ni uppmuntras till att ta steg som ibland ligger utanför er komfortzon. INSE vägleder med direkthet och engagemang – alltid med ert behov i fokus. Tillsammans sätter vi fingret på utmaningen och vägen fram.

Förändringar måste få ta tid. INSE arbetar långsiktigt och hållbart. Med små, stegvisa förflyttningar kan ert företag nå märkbara resultat.

Ylva är en ”doer” och får saker att hända. Hon ställer krav på beställaren vilket vi uppskattar då vi alltid tagit steg framåt vid våra möten.

INSE erbjuder vägledning, företagsanpassade utbildningsinsatser och föreläsningar. Ett samarbete med INSE ger enkla och konkreta verktyg inom chefskap, organisation och affärsutveckling. Resultatet blir en tydligare organisation med bättre kommunikation och ett tryggare ledarskap.

Troligtvis känner du igen dig i någon av situationerna.

Lösningen behöver inte vara svår. INSE hjälper dig att sätta fingret på kärnan och vägleder ert företag framåt. Här tar vi upp några vanliga situationer som ert företag kan ställas inför. INSE hjälper er att komma vidare och får saker att hända.

"Jag vet precis vad jag vill men lyckas inte få med mig de andra på företaget"

"Företaget utvecklas inte och vi vet inte vad vi ska göra för att ta oss till nästa nivå"

"Dags för samtal med en medarbetare som inte fungerar"

"Jag upplever att man som företagare bara har en massa skyldigheter och personalen bara rättigheter"

"Vi startade det här företaget tillsammans men drar nu åt olika håll. Det känns inte bra och det påverkar vårt resultat"

"Jag är ny som chef och inser att jag har en del utmaningar och begränsningar"

"Under senare tid har jag börjat ifrågasätta mitt ledarskap. På söndagskvällarna har jag alltid en klump i magen inför mötet med min personal"

"Jag misstänker att en av mina närmaste medarbetare har alkoholproblem, men är osäker på hur jag ska närma mig problemet?"

"Vi saknar rutiner och ramverk för personalen och cheferna"

"Jag är inte säker på att jag har rätt typ av organisation och medarbetare för att nå de mål jag har"

Fler situationer

Hur är det att samarbeta med INSE?

Läs mer

Ta första steget och boka in ett möte där era behov står i fokus

Boka ett möte