Om INSE

Att just inse är essensen i företagets arbete. Med vägledning och rådgivning tillsammans med rätt frågor som ställs, kommer också insikterna. Insikter som sedan ligger till grund för en tydlig plattform att arbeta vidare från, för att tillsammans ta ert företag vidare i sin utveckling.

inse verb inse, förverkliga, realisera, förstå, komma underfund med, genomföra

Jag startade INSE 2012. I början hade jag ett brett fokus men har efter hand blivit lite mer koncentrerad i vad jag gör. Idag står verksamheten på två tydliga, stabila och starka ben: vägledning och utbildning, inom chefskap organisation och affärsutveckling.

För mig är varje företag, stort som litet, högsta prioritet och jag går in med fullt engagemang i alla företag som väljer att samarbeta med mig. Jag är en tydlig kravställare med stort lösningsfokus för både verksamhet och resultat. I tydligheten ryms omtanke och ett fokus att föra verksamheten framåt. Jag får saker att hända, och med rätt frågor ställda blir det ett lyft för företag, ledarskap och företagskultur.

Jag har en lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, organisationsarbete och ledningsarbete. Dessa erfarenheter har gett mig en styrka att snabbt identifiera och sätta fingret på ett företags utmaningar och förändringsbehov. Ett samarbete med mig ger enkla och konkreta verktyg inom chefskap, organisation och affärsutveckling. Resultatet blir en tydligare organisation med bättre kommunikation och ett tryggare ledarskap.

Ylva Schnorrenberger